Polityka prywatności

Wróć do strony głównej

Polityka cookies

 1. Kancelaria Adwokacka Maciej Opalski, właściciel serwisu internetowego wygrajmy.pl stosuje cookies (tzw. „ciasteczka”) tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które następnie mogą zostać odczytane przy każdym połączeniu z tym urządzeniem.
 2. Opisane poniżej treści dotyczące cookies, mają zastosowanie również do innych, podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych.
 3. Cookies mogą być wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z nich.; w szczególności pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. dopasowania reklam oraz mierzenie ich skuteczności w systemach reklamowych serwisów Facebook i Google (włączając YouTube), LinkedIn i Twitter.
 4. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  4. pliki cookies, umożliwiające dopasowanie reklam oraz mierzenie ich skuteczności w systemach reklamowych serwisów Facebook i Google (w szczególności YouTube), LinkedIn i Twitter.
 5. Pliki cookies przechowywane są przez okres nie przekraczający 24 miesięcy.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są przez współpracujących z nami reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
 7. Wybór przycisku „Akceptuję” pozwala nam na uzyskanie dostępu do plików cookies zgromadzonych w urządzeniu użytkownika oraz na ich przechowywanie.
 8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dalszego udostępnienia nam cookies poprzez usunięcie ich z przeglądarki internetowej oraz zablokowanie automatycznej obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.
 9. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w  naszych serwisach internetowych. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w naszych serwisach.

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Kancelaria Adwokacka Maciej Opalski z siedzibą w Warszawie.

Możecie się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

– pisemnie na adres: ul. Tyniecka 27 m.29, 02-615 Warszawa

– przez e-mail: kontakt@kancelaria-opalski.pl

– telefonicznie: +48 605 30 30 26

 1. Cele przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • świadczenia przez nas pomocy prawnej jeżeli są lub byli Państwo naszymi klientami lub potencjalnymi klientami
 • świadczenia przez nas pomocy prawnej naszym klientom, gdy przetwarzanie obejmuje dane osobowe podmiotów innych niż klienci
 • wykonywania zawartych umów, jeżeli są Państwo naszymi kontrahentami
 • rekrutacji pracowników/współpracowników, jeżeli biorą Państwo udział w procesie rekrutacji.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • dla osób rekrutowanych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
  • dla naszych potencjalnych, obecnych i byłych klientów, osób fizycznych innych niż klienci oraz kontrahentów – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, których Pan/i jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • dla naszych potencjalnych, obecnych i byłych klientów, osób fizycznych innych niż klienci oraz kontrahentów – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • dla naszych potencjalnych, obecnych i byłych klientów – art. 9 ust. 2 lit. f RODO, tj. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Jeżeli są lub byli Państwo klientami lub potencjalnymi klientami Kancelarii będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do zakończenia prowadzenia Państwa spraw, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą między nami umową lub realizacji innego prawa lub obowiązku administratora zgodnie z przepisami prawa.

Jeżeli są Państwo osobami fizycznymi, innymi niż klienci, których dane przetwarzamy, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do zakończenia prowadzenia spraw dla naszych klientów lub realizacji innego prawa lub obowiązku administratora zgodnie z przepisami prawa.

Jeżeli są Państwo kontrahentem Kancelarii będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej między nami oraz dalszy okres nie dłuższy niż wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Jeżeli są Państwo osobami rekrutowanymi przez Kancelarię, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do zakończenia prowadzenia rekrutacji.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych są podmioty świadczące nam usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi księgowe.  

Ponadto, dane osobowe będą przetwarzane przez wspólników administratora oraz przez upoważnionych przez niego pracowników oraz współpracowników.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Posiadacie Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody, macie Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mail (dane kontaktowe w pkt 1 powyżej).

 1. Pozostałe informacje

Podanie danych przez potencjalnych klientów, klientów, inne osoby fizyczne, których dane przetwarzamy oraz osoby rekrutowane jest dobrowolne, aczkolwiek wyłącznie ich podanie umożliwia należyte świadczenie Państwu pomocy prawnej, przy czym niektóre przepisy proceduralne, wskazują zakres danych, który powinien być podany w związku z podejmowaniem konkretnych czynności procesowych (np. art. 126 § 1 i 2 KPC, który określa zakres danych osobowych wymaganych w piśmie procesowym w postępowaniu cywilnym; art. 63 § 2-3a KPA, który określa zakres danych osobowych wymaganych w piśmie w postępowaniu administracyjnym; art. 46 § 1-2 PPSA, który określa zakres danych osobowych wymaganych w piśmie procesowym w postępowaniu sądowoadministracyjnym).

Podanie danych przez kontrahentów jest dobrowolne, aczkolwiek wyłącznie ich podanie umożliwia należyte wykonywanie umowy zawartej z Państwem.

Państwa dane nie podlegają profilowaniu.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.