Spory klientów prywatnych

OSOBY ODPOWIEDZIALNE:
Wojciech Deja PARTNER, LIDER PRAKTYKI POSTĘPOWAŃ SPORNYCH
wojciech.deja@ozogpytlak.pl Wojciech Deja

Posiadamy unikalne doświadczenie w przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu zamachów na majątki prywatne i biznesowe. W ramach planowania udostępniamy Klientom kompleksowe rozwiązania, zmierzające do ochrony ich interesów właścicielskich, narażonych na uszczuplenie lub rażącą stratę zarówno na wypadek sporu, jak i w procesie sukcesji biznesu. Doradzamy w procesie ochrony interesów małoletnich właścicieli biznesu.

Krótki opis sprawy: reprezentacja uprawnionych z tytułu zapisu zwykłego
obejmującego nieruchomość.

Obrona ważności i skuteczności zapisu wobec bezzasadnych zarzutów zgłaszanych przez zobowiązanego do jego wykonania.

Wyeksponowanie bezprawności działań zobowiązanego do wykonania zapisu, zmierzających do wrogiego przejęcia majątku rodzinnego.

Wartość szkody: ok. 50 mln zł. Stan sprawy: przeprowadzenie złożonego procesu negocjacyjnego, obejmującego spotkania i wymianę korespondencji, w celu uzyskania materiału dowodowego na bezprawność działań drugiej strony. W perspektywie wszczęcia sprawy sądowej – przełamanie przeciwnika i doprowadzenie do wykonania zapisu.

Krótki opis sprawy: reprezentacja małżonka w celu przywrócenia do majątku wspólnego kilkunastu nieruchomości samowolnie wyprowadzonych poza ten majątek przez drugiego małżonka.

Zakwestionowanie ważności i skuteczności dokonanych transakcji, ze szczegółową analizą kontekstu nabywania spornych nieruchomości oraz wyodrębnienia majątku wspólnego od majątków osobistych małżonków.

Podważenie dobrej wiary nabywców nieruchomości, odkrywanie powiązań osobistych z małżonkiem dokonującym wyprowadzenia nieruchomości.

WPS: ok. 15 mln złotych. Stan sprawy: kilka prawomocnych wyroków (w tym wyroków łącznych) sądów II instancji odwracających skutki transakcji, postępowanie o podział majątku wspólnego przez sądem I instancji.

serwis dedykowany PLANOWANIU SUKCESYJNEMU: DZIEDZICZENIE BIZNESU