Spory korporacyjne

OSOBY ODPOWIEDZIALNE:
Wojciech Deja PARTNER, LIDER PRAKTYKI POSTĘPOWAŃ SPORNYCH
wojciech.deja@ozogpytlak.pl Wojciech Deja

Bazując na wieloletnich doświadczeniach w zakresie prowadzenia największych w Polsce i najbardziej złożonych sporów o majątki biznesowe, kierujemy ofertę dedykowaną do biznesu i jego właścicieli. Naszą misją jest zapewnienie Klientom maksymalnych szans na realizację ich interesów w trakcie sporów sądowych. Zajmujemy się przeciwdziałaniem wrogim przejęciom, bezprawnym uwłaszczeniom menadżerskim, czy też wykorzystaniu struktur i instrumentów kapitałowych w celu „wyprowadzania” majątków poza zasięg prawowitych właścicieli.

Krótki opis sprawy: zaskarżenie uchwał o przekształceniu spółek Grupy Kapitałowej (spółki akcyjnej – w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – w spółkę akcyjną). Procedury przekształceniowe zaprojektowane tak, aby wykluczyć udział części wspólników w spółkach przekształconych.

Reprezentacja wspólników spółek ze wskazaniem na brak podstaw gospodarczych przekształcenia oraz realizację bezprawnego celu przymusowego usunięcia z biznesu.

Popieranie powództw w oparciu o Kodeks spółek handlowych oraz Kodeks cywilny i Kodeks postępowania
cywilnego.

WPS: ok. 210 mln zł. Stan sprawy: prawomocne wyroki sądów II instancji uwzględniające powództwo, wyrok Sądu Najwyższego oddalający skargę kasacyjną.

Krótki opis sprawy: zaskarżenie uchwały o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Reprezentacja wspólnika spółki ze wskazaniem na brak podstaw gospodarczych przekształcenia oraz realizację innych celów, niedopuszczalnych w świetle prawa.

Popieranie powództw w oparciu o Kodeks spółek handlowych oraz Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego.

WPS: ok. 70 mln zł. Stan sprawy: prawomocny wyrok sądu II instancji uwzględniający powództwo, wyrok Sądu Najwyższego oddalający skargę kasacyjną.

Serwis dedykowany: SPORYMAJATKOWE