Spory piłkarskie

OSOBY ODPOWIEDZIALNE:
Wojciech Deja PARTNER, LIDER PRAKTYKI POSTĘPOWAŃ SPORNYCH
wojciech.deja@ozogpytlak.pl Wojciech Deja

Posiadamy unikalne doświadczenie w obsłudze spraw spornych podmiotów z rynku piłki nożnej: klubów, piłkarzy, agentów piłkarskich, trenerów. Prowadzimy spory z zakresu stabilności kontraktowej piłkarzy, spraw transferowych, spraw zapłatę, postępowania dyscyplinarne, sprawy z zakresu prawa organizacji imprez masowych i inne. Zajmujemy się procesami krajowymi przed organami PZPN, sądami powszechnymi i organami administracji publicznej, jak i procesami z elementem międzynarodowym – przed organami FIFA i UEFA.

Krótki opis sprawy: reprezentacja polskiego klubu piłkarskiego w sporze z klubem piłkarskim z państwa obcego.

Piłkarz narodowości obcej, wskutek istotnych zaległości w wypłacie wynagrodzenia w dotychczasowym klubie, rozwiązał kontrakt z winy klubu. Klub polski zawarł kontrakt z piłkarzem, w warunkach sporu dokonując jego tymczasowej rejestracji w FIFA.

Klub piłkarski państwa obcego, na zasadzie odpowiedzialności solidarnej, pozwał piłkarza i polski klub piłkarski o odszkodowanie.

WPS: ok. 2 mln zł. Stan sprawy: decyzje oddalające powództwo wydane przez FIFA Dispute Resolution Chamber oraz CAS.

Krótki opis sprawy: reprezentacja polskiego klubu piłkarskiego w postępowaniach związanych z niewłaściwym zachowaniem kibiców, kwalifikowanym jako brak zapewnienia bezpieczeństwa imprezy masowej przez organizatora.

Postępowania dyscyplinarne prowadzone przez międzynarodowe organy piłkarskie (UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body i Appeals Body; CAS).

Postępowania administracyjne w przedmiocie zakazu organizacji kolejnych imprez masowych prowadzone przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Łączna WPS (z uwzględnieniem utraconych korzyści): ok. 10 mln zł. Stan sprawy: decyzje wydane przez organy UEFA i CAS, wyroki Sądów Administracyjnych określające zakres odpowiedzialności klubu, w istotnej części oddalające zarzuty pod jego adresem.

Serwis dedykowany: CASH4PLAYERS